HAKKIMIZDA

KURUCUMUZ

Kurucumuz ve yöneticimiz, Sosyoloji Profesörü ve Sosyal Antropolog Metin Erol’dur. Kendisi kırk yıl boyunca Cumhuriyet Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğrencilerine Bilimsel Araştırma Teknikleri ve İstatistik Anlatmış, Türkiye’nin birçok bölge ve şehrinde alan araştırması yapmıştır.

icon-1

Piyasa ve Kamuoyu Araştırma

...

Constr_ico_2

Halkla İlişkiler ve İletişim Faaliyetleri

...

Constr_ico_3

İstatistiksel Analiz Danışmanlığı

...

3084466-assess_composition_data_desk_document_education_form_hand_handwriting_paper_paperwork_pen_person_rate_survey_test-paper_vote_workspace_write_writing

ME METİN EROL - PİYASA, KAMUOYU, BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE EĞİTİM DANIŞMANALIĞI

FİRMAMIZA DAİR...

Kuruluşumuzun öncelikli amaçlarını şu şekilde özetleyebiliriz:

-Gençlerimizin kariyer gelişimlerine yardımcı olmak, bilimi ve bilimsel araştırmaları onlara sevdirmektir.

-Bilgiye, bilime ve tekniğe, güzel yurdumuzun her yerinde ulaşılır kılarak lisans ve lisansüstü öğrencilerimize yardımcı olmaktır.

-Okul öncesi, ilk ve orta öğrenim öğrencilerine analitik ve doğru düşünmeyi öğreterek katma değeri yüksek fikirler geliştirmeyi başaran insan sayımızı artırmaktır.

-Pazar araştırmaları yaparak toplumumuzun tüketim kalıplarını saptamak, değişmelerin yönünü belirlemektir.

-Kamuoyu araştırmaları yaparak insan kaynağımızın politik tercihlerini ve bu tercihlerdeki değişmeleri saptayarak toplumumuzun dikkatine sunmaktır.

-Alanlarında uzman danışmanların aracılığıyla yüksek lisans, doktora tez yazımı ve proje hazırlama süreçlerinin farklı aşamalarında ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunmak ve böylece onları, çalışmalarında ve mesleki hayatlarında başarılı kılmaktır.

-Özel ve Tüzel Kişilerin, Sivil Toplum Kuruluşlarının AB ve Kalkınma Ajansları için hazırlamayı düşündükleri projelere yardımcı olmak.

Araştırma işi, bilgi, teknik, emek ve organizasyon uygulamalarını gerektirmektedir. Şirketimizin kuruluşu çok yeni olmakla birlikte birçok ilimizde, en kapsamlı araştırmaları dahi kısa sürede yapmaya muktedir anketçi ordusu oluşturmuştur. Bir yandan birbirlerinden değerli akademisyenlerin, diğer taraftan enerjik anketör ekiplerimizin senkronize çalışmalarıyla kısa sürede ulusal ve uluslararası alanda yer edinmek için

Faaliyet alanları çok fazla görünmekle birlikte birbirleriyle bağlantılıdır.

  • Piyasa ve Kamuoyu Araştırma Faaliyetleri (Anket yapma, kamuoyu yoklamaları, v.s.)
  • Sosyal Bilimlerle ve Beşeri Bilimlerle ilgili Araştırma ve Deneysel Geliştirme Faaliyetleri
  • Çok Amaçlı Geliştirme Projeleri ile ilgili Kamu Yönetimi Hizmetleri (Bölgesel Kalkınma Projeleri Dahil)
  • Halkla İlişkiler ve İletişim Faaliyetleri
  • Tez yazım büro faaliyetleri
  • İstatistiksel Analiz Danışmanlığı
  • Akademik Özel Ders verme Faaliyeti
  • Eğitimi destekleyici faaliyetler

-Araştırma projesinin hazırlanması

-Araştırmada kullanılacak yöntem ve tekniklerin belirlenmesi. Hangi araştırma biçimi (Monografik, temel, retrospektif, Arge) kullanılacak? Niçin? Hangi veri toplama teknikleri kullanılacak(Nicel, nitel)? Niçin?

-Araştırmanın kavramsal ve kuramsal çerçevenin oluşturulması

-Araştırma varsayım ve yaklaşımının tayini

-Araştırma değişken ve hipotezlerinin belirlenmesi

-Araştırma modeli oluşturma (yapısal eşitlik modeli v.s.)

-Anket sorularının hazırlanması ve Ölçek geliştirme

-Kullanılacak analiz tekniklerinin belirlenmesi

-Örneklem tekniklerinin ve evrenin belirlenmesi ve evrenden örneklem seçimi

-İstatistiksel analizlerin yapılması ve yorumlanması

-Sonucun değerlendirilmesi ve yazım kurallarına uygun olarak yazılması

-Normallik ve Homojenlik Analizleri

-Kikare Analizi

-Anova-Oneway Anova analizi

-Lojistik regresyon analizi

-Regresyon, Kısmi regresyon Analizi

-Korelasyon Analizi

-Univariate – Multivariate Analizleri

-Geçerlilik – Güvenilirlik Analizleri

-Ölçek Geliştirme

-Ölçekler arası karşılaştırma ve Kısmi Korelasyon Analizi

BLOG

FİRMAMIZDAN HABERLER

Bize Mesaj Bırakın

İletişim

ADRES

Kardeşler Mahallesi, Zehravi Caddesi, 5B/B Blok. No:6 Sivas PK:58070

E-MAIL

erol.metin1@gmail.com

TELEFON

05304189140